Mikuláš opäť priniesol úsmev

    6. decembra 2022
    Mikuláš opäť priniesol úsmev

    Pre Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) je už niekoľkoročnou tradíciou príprava Mikulášskej besiedky pre pacientov, ktorí počas tohto dňa zo zdravotných dôvodov nemôžu očakávať Mikuláša doma v kruhu najbližších. Mikuláš a jeho „spolupracovníci“ – študentka 4. ročníka externej formy bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo Viera Mogorová a študenti 2. ročníka dennej formy štúdia Natália Laššáková, Lukáš Bariak, Natália Habáňová, Michaela Kluciarova za FZ KU v Ružomberku a Pavol Mogora z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne ani teraz nezabudli na pacientov v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN a klientov Centra sociálnych služieb (CSS) Trojlístok v Ružomberku. 6. decembra 2022 „navštívil“ Mikuláš so svojimi pomocníkmi detskú kliniku, onkologickú kliniku, doliečovacie oddelenie a klientov Trojlístka. Akciu „Mikuláš“ obohatili vlastným programom klienti z Trojlístka. Aspoň trošku radosti a úsmevu v utrpení priniesli študenti pod vedením vedúcej katedry ošetrovateľstva PhDr. Marcely Ižovej, PhD., prostredníctvom hudby na harmonike, drevených medailí Svätého Mikuláša a malých sladkých darčekov vďaka Marekovi Menichovi (Metro Žilina) a Romanovi Verešovi z firmy Rover. O priebehu akcie hovoria aj slová účastníkov: Bola to úžasná akcia plná radosti, spevu a pokory, ktorá sa niesla v predvianočnom duchu. Radosť v očiach pacientov, ktorí dlhší čas nevideli nikoho iného iba zdravotnícky personál, bola dych berúca. CSS Trojlístok v nás zanechal veľkú stopu. Pripravili si pre nás nádherný program, počas ktorého tancovali, spievali a stvárňovali ľudovú skupinu. Väčšina z klientov hoc boli dospelí, mali srdcia detí a keď videli, ako sa my z nich tešíme, boli z toho veľmi šťastní a nadšení. Veríme, že táto akcia bude pokračovať aj ďalší rok“.