Participácia študentov FZ KU na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022

    24. - 25. jún 2022
    V dňoch 24.-25.06.2022 sa v Grand hoteli Jasná uskutočnila vedecko-odborná konferencia s názvom Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu s participáciou študentov Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, pod vedením prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PhDr. Jozefa Babečku, PhD. 
    Študenti sa aktívne zapojili do prednášky, kde ich zaujímali témy obezity a zdravého životného štýlu, podľa vyjadrenia  študentov bolo vedecko-odborné stretnutie veľmi prínosné po stránke osobnej tak i z hľadiska študentov ako budúcich zdravotníckych pracovníkov.
     
    Vedenie Fakulty zdravotníctva, KU chce týmto vyjadriť poďakovanie za možnosť podieľať sa na vedecko-odbornej konferencii prof. MUDr. Márii Belovičovej, PhD. a našim študentom FZ KU z Katedry rádiologickej techniky, ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorí na tomto podujatí spoluparticipovali.