Pomoc nemocniciam

    Študentka Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva
    Pomoc nemocniciam

    Študentka Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 3. ročníka externej forme štúdia Viera Mogorová zorganizovala spolu s manželom (študentom Trenčianskej univerzity Alexandra  Dubčeka odbor fyzioterapia a jeho kolegami študentmi) v Univerzitnej nemocnici Martin, FN Trenčín a v Centre sociálnych služieb Martin Ľadovne charitatívnu zbierku pre pomoc zdravotníkom v boji  proti pandémii COVID 19. Študentka sa vyjadria „Zabezpečili sme potraviny (kávu, minerálne vody ale aj sladké pochutiny a pod.), ktoré boli odovzdané jednotlivým zdravotníckym pracovníkom. Našim cieľom bolo ťažko skúšaným zdravotníckym pracovníkom na covidových oddeleniach vyčariť úsmev na ich tvárach, aj keď pod skrytými rúškami, ale smiech  v ich očiach bol vidieť. Sme radi, že sme aspoň takto mohli pomôcť v týchto ťažkých časoch našim kolegyniam/kolegom.“ vyjadrila sa Viera Mogorová.