Precvičovanie prvej pomoci opäť vo vzdelávaní budúcich učiteľov

    17. apríla 2023
    Precvičovanie prvej pomoci opäť vo vzdelávaní budúcich učiteľov

    17. apríla 2023, presne po mesiaci, sa uskutočnilo opäť rovesnícke vzdelávanie medzi študentmi troch fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku – Fakulty zdravotníctva, Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty. Týkalo sa precvičovania prvej pomoci, ktoré je pre budúcich učiteľov veľmi významné. V Aule sv. Jána Pavla II. prebiehal praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelého a dieťaťa, stabilizovanej polohy pri neúrazovom bezvedomí, zastavenia krvácania, fixácie zlomenín a ďalších. Študenti bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo Alena Bindasová, Vanesa Bražinová, Jozef Timotej Cebuľák, Natália Klepáčová, Michaela Kmeťová, Dominika Koštialová, Michaela Kubalová a Natália Zajícová pri precvičovaní ochotne odpovedali svojim kolegom z učiteľských študijných programov aj na rôzne doplňujúce otázky týkajúce sa poskytovania prvej pomoci. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA z Katedry ošetrovateľstva FZ KU a MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD. z Katedry biológie a ekológie PF KU, ktoré túto aktivitu koordinovali, sa zhodujú na význame aktivít takéhoto charakteru aj v budúcnosti.