Promócie v ak. roku 2021/2022, 21.06.2022, 8:00 hod

  aula Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  Promócie v ak. roku 2021/2022, 21.06.2022, 8:00 hod

  MIESTO KONANIA: aula Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  Nácviky absolventov sa uskutočňujú v aule Jána Pavla II.
  Absolventi musia prísť na nácvik presne!


  HARMONOGRAM PROMÓCIÍ
  21.06.2022
  08.00 hod. - sv. omša v kaplnke sv. Alberta na PF KU v Ružomberku

  I. SKUPINA
  OŠETROVATEĽSTVO DENNÁ FORMA + VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, stupeň bakalársky
  8.30 – 9.00 prezentácia absolventov
  9.00 – 9.15 nácvik absolventov
  9.15 – 9.30 vstup hostí do auly
  9.30 – 10.15 promócia

  II. SKUPINA
  URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ + LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE, stupeň bakalársky
  10.30 – 11.00 prezentácia absolventov
  11.00 – 11.15 nácvik absolventov
  11.15 – 11.30 vstup hostí do auly
  11.30 – 12.15 promócia

  Na promóciu si študent môže pozvať ľubovoľný počet hostí.
  Žiadame študentov, ktorí sa nezúčastnia slávnostnej promócie, aby svoju neúčasť nahlásili na študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku e-mailom (studijne.fz@ku.sk) najneskôr do 17. júna 2022.
  V prípade, že študent sa nemôže zúčastniť promócie a ani si prevziať doklad osobne po termíne konania promócie, splnomocní osobu, ktorá prinesie na študijné oddelenie Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu.