Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna

    21.9.2022 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.
    Rozhodnutie dekana o udelení dekanského voľna

    Dekan FZ KU pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 na Katolíckej univerzite v Ružomberku udeľuje všetkým študentom FZ KU dňa 21.9.2022 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. dekanské voľno.

     

    Povzbudzujeme študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov k účasti na sv. omši Veni Sancte v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli o 9.30 hod. a na slávnostnom zhromaždení akademickej obce spojenom s inauguráciou rektora KU v Aule Jána Pavla II. o 11.15 hod.