Študent ošetrovateľstva na medzinárodnom cvičení

    31.augusta až 4. septembra 202

    V dňoch 31.augusta až 4. septembra 2022 sa zúčastnil študent Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku Peter Klinga v rámci Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) na medzinárodnom cvičení Field Training Exercise, spolu s nemeckými a rakúskymi samaritánmi, kde museli zvládať rôzne situácie v súvislosti s ničivými záplavami. Od vyhľadávania, ošetrovania a transportu pacientov v náročnom teréne, cez pohyb v teréne na základe GPS koordinátov, až po komunikáciu cez rádiostanice, správanie sa pri neočakávanej policajnej či vojenskej kontrole a podobne. Cvičenie sa konalo v Spišskej Belej-Strážkach a v blízkom okolí. Peter Klinga zastával pozíciu zdravotníka a jeho úlohou bolo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť raneným a starať sa o zdravotnícke vybavenie. Toto cvičenie bolo zároveň posledným stupňom vzdelávania v ASSR, vďaka ktorému členovia Jednotky rýchleho nasadenia ASSR môžu byť nasadení na misiu doma, ale aj v zahraničí.