Študenti študentom opäť realizovali ukážky prvej pomoci

    6. a 13. mája 2024
    Študenti študentom opäť realizovali ukážky prvej pomoci

    Vzájomné sieťovanie jednotlivých súčastí Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) má veľký význam, preto nás teší, že sme opäť mohli zorganizovať rovesnícke vzdelávanie študentov medzi Fakultou zdravotníctva KU a Pedagogickou fakultou KU. Študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo demonštrovali 6. a 13. mája 2024 v Aule sv. Jána Pavla II. ukážky prvej pomoci a umožnili aj jej precvičovanie študentom učiteľských študijných programov. Kardiopulmonálnu resuscitáciu, Gordonov a Heimlichov manéver, fixáciu zlomenín, zastavenie krvácania, a tiež aj použitie automatického externého defibrilátora prezentovali Lenka Hatalová, Natália Hollá, Veronika Jamečná, Ema Jankovičová, Bibiána Juščáková, Monika Mária Kohútová, Kristína Kúkolová, Simona Majerská, Marcela Michalková, Bianka Pániková a Lucia Pokrievková. Študentka Bibiána Juščáková dokonca pre lepšiu autenticitu nácviku využila svoje maskérske skúsenosti a nasimulovala traumatické rany. Mariana Magerčiaková z Katedry ošetrovateľstva FZ KU a Gabriela Hrkľová z Katedry biológie a ekológie PF KU, ktoré aktivitu organizačne zabezpečili, sa dohodli aj na pokračovaní spolupráce v budúcnosti.