Študentky bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo na „Florence roka 2023“

  10. – 12.11.2023
  Študentky bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo na „Florence roka 2023“

  Študentky Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku Viktória Mihóková, Natália Laššáková, Annamária Masnicová sa v dňoch  10. – 12.11.2023 zúčastnili súťaže „Florence roka 2023“, ktorá preveruje teoretické vedomosti a praktické zručnosti budúcich sestier. Študentky sa dostali medzi dvanásť najúspešnejších súťažiacich. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére Nemocnice Penta Hospitals v Topoľčanoch.

  V piatok študentky absolvovali niekoľko prednášok nie len z ošetrovateľstva, ale dostali aj informácie o financovaní zdravotníctva či fungovaní zdravotného poistenia. Druhý deň – v sobotu po odbornej príprave prebehol workshop s informáciami o Optimalizácii siete nemocníc. V rámci daného workshopu bola študentka Viktória Mihóková členkou víťazného tímu. Študentky v nedeľu súťažili v štyroch praktických ošetrovateľských disciplínach ako je cievkovanie, odber krvi na hemokultúru, chirurgická dezinfekcia rúk spojená s obliekaním sterilného plášťa s nasadením sterilných rukavíc, príprava sterilného stolíka a kardiopulmonálna resuscitácia.

  Vyjadrenie študentiek: „Súťaž Florence roka 2023“ bola pre nás novou skúsenosťou. Čakali nás skvelé tri dni plné odborných prednášok, workshopov, zábavy a súťaženia. Okrem toho, že sme sa niečo nové naučili a zopakovali, tak sme si našli aj nové priateľstvá. Hoci sme sa neumiestnili na víťazných  pozíciách, sme vďačné za túto skúsenosť, nakoľko to bol víkend plný zážitkov a nových odborných vedomosti od špičkových odborníkov. Odporúčame každému študentovi zapojiť sa do podobných aktivít, nakoľko podobná súťaž im môže veľmi veľa dať a nik im nevezme tie vedomosti a zážitky, ktoré tam načerpajú.“

  Študentky zvíťazili tým, že sa zúčastnili finálnej súťaže Florence roka 2023, nič nestratili, len získali. Ďakujeme im v mene vedenia Fakulty zdravotníctva KU a v mene Katedry ošetrovateľstva, že reprezentovali nie len seba ale svoju Alma Mater Katolícku univerzitu.