Študentská vedecká odborná konferencia na FZ KU

  Dňa 5. mája 2023 sa na FZ KU v Ružomberku uskutočnila Študentská vedecká odborná konferencia. 
  Študentská vedecká odborná konferencia na FZ KU
  Zúčastnilo sa 9 študentov zo študijných programov ošetrovateľstvo a rádiologická technika. Práce posudzovala 7-členná odborná komisia zložená z pedagógov fakulty. Výsledky:
  1. miesto: Iryna Kostyrya (ošetrovateľstvo): Kvalita života pacienta s Parkinsonovou chorobou
  2. miesto: Nina Zajacová (rádiologická technika): Porovnanie radiačných dávok a efektivity vyšetrení pacienta v rádiodiagnostike pri kraniocerebrálnej traume
  3. miesto: Lucia Poláčková (ošetrovateľstvo): Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po rádioterapii
  Všetkým oceneným gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za kvalitné prezentácie a želáme úspešné zvládnutie štátnych skúšok.