Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

    Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine
    Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

    Akademická obec FZ KU v Ružomberku vyjadruje solidaritu s ukrajinským ľudom a odsudzuje akt agresie proti suverenite tejto krajiny. Násilie voči európskej krajine bolo doteraz pre nás niečím nepredstaviteľným, nezažili to celé generácie ľudí. Ide o udalosť, ktorá nemá v súčasnej histórii obdobu a takéto konanie je neakceptovateľné. Sme za podporu mieru, demokracie a solidarity!