XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

    20. október 2022
    XII. ročník konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA

    20. október 2022 sa na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) niesol v znamení medzinárodnej vedeckej konferencie RODINA – ZDRAVIE – CHOROBA, ktorú zorganizovali pracovníci Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Konferencia sa konala pod záštitou dekana FZ KU prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., dekana Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Libora Marka, Ph.D., dekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. dr hab. n. med. Filipa Gołkowskiego, dekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu PhDr. Anny Kołcz, PhD. a v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). V siedmich samostatných blokoch bolo prezentovaných 26 prednášok a 17 posterov účastníkov zo štyroch krajín, po ktorých nasledovala diskusia. Vzájomná výmena skúseností a nové oblasti kooperácie so zameraním na rôzne témy týkajúce sa rodiny a jej členov v zdraví a chorobe budú pokračovať na ďalšom ročníku konferencie, ktorá by sa mala konať v roku 2023 v Poľsku, na ktorú všetkých srdečne pozývame.