Zamestnanci fakulty pomohli zbierkou

    20. decembra 2022
    Zamestnanci fakulty pomohli zbierkou

    V predvianočnom období akosi viac myslíme aj na tých, ktorí potrebujú pomoc rôzneho charakteru. Situácia v liečebniach pre dlhodobo chorých nie je optimálna a užitočné veci sa určite zídu. Preto na základe iniciatívy PhDr. Bc. Evy Moraučíkovej, PhD. z katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU), ktorá kooperuje s vedúcou sestrou Liečebne pre dlhodobo chorých Štiavnička (LDCH) Mgr. Annou Mrázikovou v oblasti zabezpečenia odbornej praxe študentov, sa rozhodli zamestnanci FZ KU pomôcť zbierkou hygienických potrieb, ktoré budú pre klientov nielen užitočné, ale pre tých, ktorí v zariadení zostanú aj počas vianočných sviatkov, budú predstavovať aj užitočný darček. Tekuté mydlá, šampóny, vlhčené obrúsky, vreckovky, plienky a vložky pre inkontinentných a ďalšie potreby odovzdala 20. decembra 2022 PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA pracovníkovi LDCH. Do zbierky výraznou mierou prispel aj Územný spolok Liptov Slovenského Červeného kríža so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme preto pani riaditeľke Mgr. Marike Kubíkovej, ako aj všetkým zamestnancom FZ KU, ktorí ochotne podporili zbierku. Veríme, že sme aspoň malou mierou prispeli ku skvalitneniu náročnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov a ku zlepšeniu kvality ich života.