Celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch 2019

    Celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch sa konalo v apríli 2019 na Fakulte zdravotníctva KU za účasti 20 študentov zo siedmich univerzít Slovenska, v rámci ktorého 2. miesto v sekcii ošetrovateľstvo obsadila Barbora Tretinová.