Lešť 2018 - študentky Veronika Kubicová a Lenka Gunišová obsadili 3. miesto na medzinárodnej súťaži Poučme sa z minulosti

    Lešť 2018 - študentky Veronika Kubicová a Lenka Gunišová obsadili 3. miesto na medzinárodnej súťaži Poučme sa z minulosti

    Študentky Veronika Kubicová a Lenka Gunišová obsadili 3. miesto na medzinárodnej súťaži Poučme sa z minulosti – Lešť 2018. V tejto súťaži sa medzi profesionálmi na 1. mieste v absolútnom poradí umiestnila absolventka Fakulty zdravotníctva KU Ivana Kubáňová. Študentka odboru urgentná zdravotná starostlivosť Veronika Kubicová bola jednou z 10 laureátov medailí cti Sophusa Falcka, ktorú získala spolu s posádkou Záchrannej zdravotnej služby Falck, kde bola na odbornej praxi. Uvedená posádka spolu s našou študentkou ako náhodní svedkovia vytiahli z plameňov rodinného domu manželský pár a ich najcennejšie veci do príchodu posádky hasičského a záchranného zboru. Medaila cti Sophusa Falcka sa udeľuje od roku 1957 za výnimočné činy pri záchrane ľudského života či majetku. Každoročne býva udelených len 10 medailí na svete.