Dňa 20.4.2023 sa na Prešovskej univerzite v Prešove, Katedre zdravotníckych odborov prostredníctvom Platformy Microsoft Teams (online) uskutočnila Medzinárodná študentská konferencia v zdravotníckych vedách, Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ. Z Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku sa danej aktivity zúčastnila študentka 3. ročníka Iryna Kostyria s témou "Kvalita života pacienta s Parkinsonovou chorobou" a študentka Katedry fyzioterapie Lenka Ondrušková s témou "Výskyt pedes plani u deti v predškolskom veku a možnosť jeho nápravy". Úspešné boli  obidve študentky s tým, že Iryna Kostyria skončila na 3. mieste a Lenka Ondrušková dostala vyznamenanie. Obidvom zúčastneným srdečne gratulujeme."