V termíne 20.-21. mája 2021 sa v priestoroch areálu Železnô uskutočnilo odborné podujatie pre študentov študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť FZ KU s názvom „Taktika a medicína“.

     

    Cvičenie bolo realizované pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej  spolu s ďalšími členmi OZ Salus Vitalis (Mgr. Zuzana Bulková) a inštruktormi, profesionálnymi vojakmi zdravotníkmi - Mgr. Branislav Hrnčiar a PaedDr. Vladimír Blahuta. Obsahom cvičenia boli teória a prax v oblasti taktickej pohotovostnej starostlivosti - Tactical Emergency Casualty Care (TECC).

     

    Skupiny študentov mali možnosť vykonávať praktické plnenie úloh pri zinscenovanej nehode v rámci TECC podľa algoritmu a fáz MARCH-E PAWS-B: činnosť pod priamou hrozbou, starostlivosť o raneného pod nepriamou hrozbou a evakuácia raneného.