doc. MUDr. Marián Šanta CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. MUDr. Marián Šanta CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 315
  Telefón:
  Email: marian.santa@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  08:30 - 10:00

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  1992   Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach - chirurgia -docent. 

  1990   Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa - CSc. - chirurgia.  

  1979   Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -  MUDr. - všeobecné lekárstvo.

   

  2008   Krajské operačné stredisko Bratislava - inštruktorský certifikát kurzov Prvej pomoci.

  2001   SPAM Bratislava - školiaci pobyt v neurotraumatológii. 

  1989   Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave - špecializácia 2. stupňa - chirurgia.

  1983   Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave - špecializácia 1. stupňa - chirurgia.

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  2012 - trvá   Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita Ružomberok, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti - docent. 

  2004 - trvá   Mineral Slovakia Oáza, Prešov - ambulantný lekár špecialista.

  2010 - 2015  Wyszsa szkola zawodova v Sanoku, Poľsko - mimoriadny profesor v odbore Medicina Ratunkowa.

  2004 - 2010   Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove - docent, garant študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť. 

  2004 - 2009    FNsP J.A.Reimana v Prešove, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove - Klinika úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny - prednosta. 

  2010 – 2013   Košická záchranka, a.s. – vedúci lekár stanice záchrannej zdravotnej služby.

  2009 – 2010   Falck - záchranná, a.s., Košice - regionálny riaditeľ. 

  1999 - 2003   1. súkromná nemocnica Košice – Šaca - ordinár neurochirurgie.

  1981 – 1995   Neurochirurgická klinika, LF UPJŠ Košice - odborný asistent, od r. 1992 docent.

  1984 - 1985   Bagdad, Irak, Strojexport - ambulantný lekár.

  1980 - 1981   Vojenská základná služba.

  1979 - 1980   FNsP Košice, Chirurgickí klinika - sekundárny lekár.      

   

  Členstvá a iné

  2006 - trvá   Edičná komisia Fakulty zdravotníctva Prešovskej Univerzity v Prešove - predseda.

  2005 - trvá   Vedecká rada FZ PU v Prešove - člen.