Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

Prodekan pre mobility a kvalitu
Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 179
Email: imrich.andrasi@ku.sk

Profesijná charakteristika

2019 - Katolícka univerzita v Ružomberku - prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility

2017 - Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok - prodekan pre výchovu a vzdelávanie

2012 - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok – asistent, tajomník katedry 

2010-2012:  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok – lektor 

2010-2012:  Nemocnica Poprad a.s. – zdravotnícky záchranár

2008-2009: Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova, Košice – stredoškolský pedagóg predmetu záchranná služba

2008-2010: Záchranná služba Košice – manažér zdravotníckeho vzdelávania

1997-2007: AIR TRANSPORTE EUROPE s.r.o. letecká záchranná služba – zdravotnícky záchranár – špecialista, operátor, vedúci záchranár stanice

2005-2006: Emergency Medical Service – s.r.o. – zdravotnícky záchranár

1998-1999: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – zdravotná sestra OAIM

1993-1998: Nemocnica Poprad - zdravotná sestra,/zdravotnícky záchranár OAIM/OUM