RNDr. Ivana Turzová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka
  RNDr. Ivana Turzová

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421905654785
  Email: ivana.turzova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  14:00 - 16:00

  ÚVN SNP Ružomberok - ÚKBIaA

  Profesijná charakteristika

  Telefón:  +421 905 654 785
  e-mail: turzovai@uvn.sk, turzovaivana62@gmail.com   

  Vzdelanie:

  1977-1981 Gymnázium Poprad
  1981-1986 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra všeobecnej biológie –Fyziológia živočíchov a človeka

  1986 Ukončené rigorózne pokračovanie titulom „RNDr.“

  1994 Špecializačná skúška „Vyšetrovacie metódy v lekárskej imunológii“

  Zamestnanie:
  1986-1993  Oddelenie klinických laboratórií, ÚTaPCH, Vyšné Hágy - laboratórny diagnostik      
  1993- doteraz   ÚKBIaA, ÚVN-FN Ružomberok  - vedúca Laboratória klinickej imunológie a alergológie ÚKBIaA

  Externé zamestnanie:

  2008 - 2010 Pedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie, KU – výučba predmetu Imunológia

  2013 - doteraz Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, KU – výučba predmetu Klinická imunológia a Vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii

  Členstvo v organizáciách:

  Členka Rady SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)