MUDr. Mgr. Ján Hruška PhD., MHA, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  MUDr. Mgr. Ján Hruška PhD., MHA, MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421915250220
  Email: jan.hruska@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  08:00 - 09:00
  Piatok
  11:00 - 12:00

  0915250220 gyn.ambulancia

  Profesijná charakteristika

  Narodil som sa 3.10.1962 v Piešťanoch.
  1977-1981 :Gymnázium v Piešťanoch
  1981-1987 : Lekárska fakulta UK Martin , MUDr. 
  1987-1988: ZVS : Vojenské učilište Martin
  1988-1995:  NsP Ružomberok, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
  1995-doteraz: ambulantný gynekológ ( ZDRAVSTAR, s.r.o.) ; + služby na gyn.pôrodníckej klinike UVN FN Ružomberok
  1992-2004: prax lekára výjazdovej rýchlej lekárskej pomoci

  Vzdelanie: 1995 atestácia z gynekológie a pôrodníctva 
  2015 : PhD
  2016: MHA 
  2017. MPH

  Pedagogická prax:  2009-2013 externý učiteľ na Katedre pôrodnej asistencie FZ KU Ružomberok , znovu od r.2021
  2014-2016: externý pedagóg v ošetrovateľstve na VŠZaSP Sv.Alžbety v Bratislave.

  Prax v organizácii zdravotníctva.
  1992 - 2002 : Prezident RLK Ružomberok, znovu od r. 2021 predseda SRLK Ružomberok 
  2012- doteraz: Krajský riaditeľom ASL SR a OZ Zdravita pre Žilinský kraj, od r. 2016 viceprezident ASL SR pre  segment GYN
  Člen Etickej komisie( 2012- doteraz) ;  členom Komisie zdravotníctva ŽSK (2019 - doteraz)
  Člen odbornej  komisie pre prípravu skríningu gyn.malignít Ministerstva zdravotníctva SR.

  Som ženatý, mám dve už dospelé deti, manželka a dcéra sú lekárky, syn študuje medicínu.