MUDr. Ján Kodaj

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  MUDr. Ján Kodaj

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 0917932181
  Email: jan.kodaj@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Životopis

  Meno:                           Ján

  Priezvisko:                   Kodaj

  Titul:                             MUDr.

  Štátne občianstvo:        Slovenská republika

  Národnosť:                   Slovenská

  Dátum narodenia:                  30. Júna 1953

  Miesto narodenia:                  Žilina

  Pohlavie:                       Muž

  Rodinný stav:               Ženatý

  Trvalý pobyt:               Stará hradská 33,  038 52 Sučany

           Telefón:                         +421 0917 932 181

   

  Súčasné zamestnanie:    Lekár – prednosta kliniky

                                                 Klinika rádiodiagnostiky

                                                 UVN SNP, FN Ružomberok

   

   

           Jazykové znalosti:         Angličtina – aktívne

                                                 Nemčina – aktívne

                                                 Ruština – pasívne

   

   

   

            e-mail: jkodaj@yahoo.com

                     kodajj@uvn.sk

   

   

  Vzdelanie a prax :

  Základná škola:      1959-1968, Žilina

  Stredná škola:          1968-1971 SVŠ Žilina-Horný Val,

  Vysoká škola:           1971-1977 Lekárska Fakulta UK Martin

  Postgraduálne:         16.04.1981, ILF Bratislava: Špecializácia I.st. v rádiodiagnostike

                                     07.12.1984, ILF Bratislava: Špecializácia II.st. v rádiodiagnostike

                                     05.05.2017  SZU Bratislava: Certifikovaná pracovná činnosť v intervenčnej rádiológii                                                                   

  Ostatné špecializačné

  kurzy a granty:       

  1. Kurz v angiografii: 28.05.1984 - 20.06.1984

  ILF Bratislava, prof. L.Krajčovič 

  1. Kurz v interventčnej rádiológii : 04.05.1985 – 30.06.1985

                                     IKEM Praha, Československo, prof. S. Belán                                 

  1. Kurz v utrazvukovej diagnostike: 13.10.1986 – 24.10.1986

                                     ILF Bratislava, Doc. P.Boruta                              

  1. Kurz v organizácii zdravotníctva: 27.10.1986 – 20.7.11.1986

                                     ILF B.Bystrica,, prof.D.Dieška                                 

  1. Kurz v CT diagnostike: 07.8.1987 – 21.9.1987

                                     Stiff Clinic Munich, (Germany), prof.H.H.Heitzmann                                

  1. Postgraduate course in Thoracic radiology: 02.06.1992 – 13.06.1992

                                     EAR Salzburg , (Austria), prof. C.D.Claussen

  1. Invasive therapy in thoracic and abdominal emergences: 14.09.1992 – 09.10.1992

  University of Liege, (Belgium), prof.R.F.Donderlinger

  1. Fakulta: “EAR Vienna (Austria)”: (Člen fakulty No *1982)

                                     ’95, ’96, ’97, ‘98

  1. Fakulta: “International workshop of interventional radiology”, Dotter Interventional Institute, Oregon University, Portland, USA & Institute for Clinical and Experimental Medicine Prague, (Člen fakulty)

                                     prof. J.Rosch, prof. J.Peregrin,.... ’97, ‘98                                             

  Odborná prax a priebeh zamestnania
  20.06.1977 - 30.10.1979:
                   Sekundárny lekár na rádiodiagnostickom odd.
             OÚNZ, NsP Dolný Kubín

   

  01.11.1979 - 31.05.1985:
             Lekár poverený vedením oddelenia rádiodiagnostiky
             NsP Trstená, OÚNZ D. Kubín

   

  01.06.1985 - 30.11.1999:

                   Primár oddelenia

                   Rádiodiagnostické oddelenie NsP Dolný Kubín

   

  17.12.1999 - 17.12.2008

  Konzultant – špecialista – intervenčný rádiológ

  Radiology dpt. M.A.K.Hospital, HSC - Faculty of Medicine, Kuwait University

   

  01.01.2009 - doteraz

                   Prednosta kliniky – Klinika rádiológie, ÚVN FN Ružomberok 

  Výučbová prax:

  01.09.1988 - 30.06.1992

  Externý učiteľ – “Somatológia”: Stredná zdravotná škola, Dolný Kubín

   

  01.09.2000 – 31.08.2008

                   External proffesor assistant, Health Science Center - Facutly of Medicine, Kuwait University