Mgr. Jana Moravčíková

  Asistentka, Asistentka
  Mgr. Jana Moravčíková

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 0915800779
  Email: janka.moravcikova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  • Stredoškolské (1970-1974) - štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Ružomberku
  • Certifikát z funkčnej diagnostiky (1996)
  • Bakalárske (2002-2005) Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor: ošetrovateľstvo
  • Magisterské (2005-2007) Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor: ošetrovateľstvo
  • Štátna skúška z manažmentu v ošetrovateľstve (2007) Slovenská zdravotnícka univerzita, odbor: ošetrovateľstvo

  Zamestnanie:

  • 1974-1975: NsP Ružomberok, detská zdravotná sestra
  • 1975-1980: VN SNP Ružomberok, Interné oddelenie, zdravotná sestra
  • 1980-1982: VN SNP Ružomberok, Interné oddelenie, JIS, zdravotná sestra
  • 1984-1994: VN SNP Ružomberok, Interné oddelenie, ambulancia, zdravotná sestra
  • 1994-2003: VN SNP Ružomberok, Interné oddelenie, oddelenie funkčnej diagnostiky, zdravotná sestra
  • 2003-2020: ÚVN SNP Ružomberok, FN, Klinika nukleárnej medicíny, zdravotná sestra
  • 2021-doteraz: ÚVN SNP Ružomberok, FN, Klinika nukleárnej medicíny, zdravotná sestra
  • 2021-doteraz: KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, garant pre certifikačné štúdium: Funkčné vyšetrovacie metódy