doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

  Vedúci katedry, Vedúci katedry verejného zdravotníctva
  doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra verejného zdravotníctva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 176
  Email: jozef.domenik@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  doc. MUDr. DOMENIK  Jozef, PhD., MPH

  01.03.1952  Ružomberok

  Ružomberok, ul. J. Hanulu 1705/5

  ženatý, manželka Viera – detská lekárka, 3 deti

  (Michal-redaktor, Mária-pedagóg, Zuzana- psychológ)

  ......................................................................................................................................................

  1970 SVŠ (gymnázium) Ružomberok

  1970-1976 Lekárska fakulta UK Bratislava, doktorandské, všeobecný smer

  1998-2001 Škola verejného zdravotníctva  SPAM Bratislava, Master of Public Health (MPH)

  2005-obhajoba PhD., verejné zdravotníctvo, TU-FZaSP TT

  2009 –habilitácia, verejné zdravotníctvo, VŠ sv. A. BA

  Atestácie:

  1980  - vnútorné lekárstvo I.

  1983 - všeobecné lekárstvo

  1991 - hygiena práce a pracovné lekárstvo

  ZAMESTNANIE:

  1976-1979  Vojenská nemocnica Ružomberok, lekár, interné

  1979-2003 NsP Ružomberok, lekár interné, závodný lekár

  (1979-1993), riaditeľ (1993-2003) – zlúčenie NsP s ÚVN

  2003-2008 Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, zástupca

  riaditeľa ÚVN (po zlúčení NsP a ÚVN)

  2008 – prednosta Kliniky pracovného lek. a toxikológie

  PEDAGOGICKÁ PRAX:

  1997-1998 UMB Banská Bystrica, ekonomická fakulta,

  2002 - 2005 KU Ružomberok, PF- Ústav zdravotníctva a SP

  2005 – FZ KU, odb. asistent, ved. katedry VZ, predseda AS

  2009 – docent, vedúci katedry VZ  Fakulta zdravotníctva KU

  Iné funkcie (VŠ a inštitúcie):

  1991-1993 prezident Regionálnej Slovenskej lekárskej komory v Ružomberku

  1994-2009 viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska

  1996-1998 člen Správnej rady Phare - ekonomický manažment UNB B.Bystrica

  1998-2002 koordinátor ministra zdravotníctva SR pre nemocnice v Žilinskom kraji

  1999-2003 člen Správnej rady  VšZP Bratislava,

  2004-2009 člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení                                                                     

  2007-člen Akademického senátu KU v Ružomberku

  2007-2009 predseda AS KU v Ružomberku

  2012-2013 člen pracovnej skupiny WHO pre verejné zdravotníctvo  na Slovensku

  Študijné pobyty a stáže v zahrabničí:

  1992 -  Holandsko, Belgicko, Health Manager School

  1993 - Francúzsko, Caen, Paríž, verejný sektor

  1997 - Francúzsko, Paríž, Kongres EAHM, aktívna účasť