doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

Vedúci katedry verejného zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 176
Email: jozef.domenik@ku.sk

Profesijná charakteristika

doc. MUDr. DOMENIK  Jozef, PhD., MPH

01.03.1952  Ružomberok

Ružomberok, ul. J. Hanulu 1705/5

ženatý, manželka Viera – detská lekárka, 3 deti

(Michal-redaktor, Mária-pedagóg, Zuzana- psychológ)

......................................................................................................................................................

1970 SVŠ (gymnázium) Ružomberok

1970-1976 Lekárska fakulta UK Bratislava, doktorandské, všeobecný smer

1998-2001 Škola verejného zdravotníctva  SPAM Bratislava, Master of Public Health (MPH)

2005-obhajoba PhD., verejné zdravotníctvo, TU-FZaSP TT

2009 –habilitácia, verejné zdravotníctvo, VŠ sv. A. BA

Atestácie:

1980  - vnútorné lekárstvo I.

1983 - všeobecné lekárstvo

1991 - hygiena práce a pracovné lekárstvo

ZAMESTNANIE:

1976-1979  Vojenská nemocnica Ružomberok, lekár, interné

1979-2003 NsP Ružomberok, lekár interné, závodný lekár

(1979-1993), riaditeľ (1993-2003) – zlúčenie NsP s ÚVN

2003-2008 Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, zástupca

riaditeľa ÚVN (po zlúčení NsP a ÚVN)

2008 – prednosta Kliniky pracovného lek. a toxikológie

PEDAGOGICKÁ PRAX:

1997-1998 UMB Banská Bystrica, ekonomická fakulta,

2002 - 2005 KU Ružomberok, PF- Ústav zdravotníctva a SP

2005 – FZ KU, odb. asistent, ved. katedry VZ, predseda AS

2009 – docent, vedúci katedry VZ  Fakulta zdravotníctva KU

Iné funkcie (VŠ a inštitúcie):

1991-1993 prezident Regionálnej Slovenskej lekárskej komory v Ružomberku

1994-2009 viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska

1996-1998 člen Správnej rady Phare - ekonomický manažment UNB B.Bystrica

1998-2002 koordinátor ministra zdravotníctva SR pre nemocnice v Žilinskom kraji

1999-2003 člen Správnej rady  VšZP Bratislava,

2004-2009 člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení                                                                     

2007-člen Akademického senátu KU v Ružomberku

2007-2009 predseda AS KU v Ružomberku

2012-2013 člen pracovnej skupiny WHO pre verejné zdravotníctvo  na Slovensku

Študijné pobyty a stáže v zahrabničí:

1992 -  Holandsko, Belgicko, Health Manager School

1993 - Francúzsko, Caen, Paríž, verejný sektor

1997 - Francúzsko, Paríž, Kongres EAHM, aktívna účasť