MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 304
  Telefón: +421 44 438 2730, +421 908 303 356
  Email: jozef.ficik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 11:00
  Streda
  10:30 - 11:30

  Počas konzultačných hodín som k dispozícii na Ústave klinickej mikrobiológie ÚVN SNP - FN v Ružomberku

  ResearchGate

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2007 - 2013 LF UPJŠ v KE, odbor všeobecné lekárstvo

  2014 - 2018 SZU v BA, špecializačné štúdium v odbore klinická mikrobiológia

  2019 - 2022 SZU v BA, špecializačné štúdium MPH (Master of Public Health)

  2022 - súčasnosť LF UK v BA, externé doktorandské štúdium v študijnom programe lekárska mikrobiológia a imunológia

  Pracovné skúsenosti

  2013 - 2014 DONsP v Dolnom Kubíne, lekár na neurologickom oddelení

  2014 - 2017 KNsP v Čadci, lekár na oddelení klinickej mikrobiológie

  2018 - 2021 Alpha medical (Unilabs Slovensko), lekár v laboratóriu klinickej mikrobiológie,

  2019 - 2021 Alpha medical (Unilabs Slovensko), odborný zástupca v odbore klinická mikrobiológia a vedúci laboratória klinickej mikrobiológie, medicínsky expert pre Unilabs v odbore klinická mikrobiológia za SR

  2021 - súčasnosť ÚVN SNP - FN v Ružomberku, primár Ústavu klinickej mikrobiológie