PhDr. Katarína Fúrová

  Asistentka, Asistentka
  PhDr. Katarína Fúrová

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A.Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 0908903624
  Email: katarina.furova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  7.4.1 ošetrovateľstvo

  Stredoškolské štúdium Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej Ružomberok, odbor: všeobecná sestra 

  Magisterské štúdium Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: ošetrovateľstvo a rehabilitácia

   Špecializačné štúdium Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, odbor: anestéziológia a intenzívna starostlivosť

  Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, odbor: manažment v ošetrovateľstve

  Rigorózna skúška  Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, odbor: ošetrovateľstvo

  Zamestnanie:

  1996-2009 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok - FN, sestra u lôžka,

  2009-2011 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok - FN, úseková sestra lôžkovej časti KAIM,    

  2011-2013   Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok - FN, úseková sestra Centralizovanej JIS,  

  2013  - 2021    Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok - FN, vedúca sestra KAIM a CJIS,  

  2021 - Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok - FN, manažérka dennej zmeny KAIM lôžková časť,