Mgr. Lenka Palcová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka
  Mgr. Lenka Palcová

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 0915 781 614
  Email: lenka.palcova@ku.sk

  ORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje :

  Meno a priezvisko : Lenka Palcová

  Titul : Mgr.

  Rok narodenia : 1987

  Kontaktné údaje :

  Mobil : 0915 781 614

  e-mail : palcoval@uvn.sk

  Adresa : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Referát vedy a výskumu, Mgr. Lenka Palcová,  ul.gen.M.Vesela 21, 034 21 Ružomberok

  Vzdelanie :

  2020 - doposiaľ : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, doktorandské štúdium

  2012-2010 : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa

  2010-2007 : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa

  2006-2002 : Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, študijný odbor zdravotnícky laborant

  2002-1993 : Základná škola sv.Jána Bosca, Nová Dubnica

  Doplňujúce vzdelanie :

  2021 - doposiaľ - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, študijný odbor MPH, špecializačné štúdium

  21.01.2020 – ukončené štúdium v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva.

  12.06.2013 – ukončené štúdium v špecializačnom odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

  Zamestnanie :

  01.05.2021 – doposiaľ : Ústredná vojenská nemocnica, SNP-FN, Ružomberok, Referát vedy a výskumu

  01.10.2006 – 31.04.2021 : Ústredná vojenská nemocnica, SNP-FN, Ružomberok, Ústav klinickej mikrobiológie, pozícia zdravotnícky laborant

  Od 02.01.2018 na pozícii vedúci zdravotnícky laborant Ústavu klinickej mikrobiológie

  Aktualizované dňa 15.11.2023