MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  ul. generála Miloša Vesela 21
  03426 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421 904 860 687
  Email: libor.danihel@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  12:30 - 13:30

  Profesijná charakteristika

  Profesijná charakteristika

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  2015 - súčasnosť

  Katedra rádiologickej techniky, Fakulta zdravotníctva,  Katolícka univerzita v Ružomberku

  • odborný asistent (9/2019 - súčasnosť)
  • zamestnanec vykonávajúci činnosť vysokoškolského učiteľa mimo pracovného pomeru (2/2015 - 5/2019)

  2008 - súčasnosť

  Rádiologická klinika, Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica v Ružomberku

  • sekundárny lekár (3/2008 - súčasnosť)

  2007 -2008

  Rádiologické oddelenie, Medcentrum s.r.o. v Žilina

  • sekundárny lekár (4/2007 - 2/2008)

  2004 - 2007

  Rádiologické oddelenie, Poliklinika Liptovský Hrádok

  • sekundárny lekár (1/2004 - 3/2007)

  2003

  Rádiodiagnostické oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku

  • sekundárny lekár (1/2003 - 12/2003)

  1996 - 2002

  Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Ružomberok

  • sekundárny lekár (11/1996 - 12/2002)

  VZDELANIE

  2012 - 2020

  Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  • doktorandské štúdium v odbore Röntgenológia a rádiológia

  2010 - 2014

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave

  • doktoranské štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo

  1996 - 2010

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

  • špecializačné štúdium v odbore Rádiológia

  1996 -2000

  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave

  • špecializačné štúdium v odbore Rádiodiagnostika 1. stupňa

  1990 - 1996

  Jesseniova lekárska fakultra v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

  • študijný program spojeného 1. a 2. stupňa v odbore Všeobecné lekárstvo

  1986 - 1990

  Gymnázium Ružomberok