RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre projektovú činnosť, Odborný asistent
  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: č. 318
  Telefón: 00421 918 722 192
  Email: lucian.zastko@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE

   2016 – 2021 Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského, Bratislava, lekárska biofyzika, doktorandské štúdium, III. stupeň VŠ štúdia (PhD.)

  2020 – 2021 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, biológia, rigorózne štúdium (RNDr.)

  2010 – 2012 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, molekulárna biológia, II. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

  2007 – 2010 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, biológia, I. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

   

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  2012 – súčasnosť Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, detašované pracovisko - Vedecko-výskumné protónové centrum pri Centre vedecko-technických informácií SR (areál ÚVN SNP v Ružomberku)