PhDr. Mária Macková

  Externá spolupracovníčka, Asistentka
  PhDr. Mária Macková

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: maria.mackova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Profesijná charakteristika

  Vyučujúca latinského jazyka v odboroch bc. štúdia

            Štúdium: 

  • Stredoškolské (1965 - 1968) - SVŠ Ružomberok
  • Magisterské (1968 - 1974) - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,                            
                                                            aprobácia: latinčina - slovenčina
  • Rigorózna skúška (20.12.1988) v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov                     

   Zamestnanie:
  • 1974 - 1993: SOU papierenské Ružomberok
  • 1993 - 2014: Gymnázium Ružomberok
  • 2004 - 2012: Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
  • od r. 2004: Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok, vyučujúca latinského jazyka