Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent
  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  Námestie A. Hlinku 48
  Ružomberok

  Kancelária: 302
  Telefón: +421 918 722 194
  Email: martin.bereta@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 15:00
  Piatok
  09:00 - 11:00

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Vedecko/umelecko pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  2020 – súčasnosť

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

  • Prodekan pre výchovu a vzdelávanie (10/2021 - súčasnosť)
  • Odborný asistent, Vedúci katedry rádiologickej techniky (09/2020 - súčasnosť)

  2017 – 2020

  Ústav merania SAV

  • Vedecký pracovník
  • Zameranie výskumu:
   • Vývoj experimentálnej platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí
   • Meranie vplyvu nízkofrekvenčných magnetických polí a pulzných elektrických polí na biologickú autoluminiscenciu z buniek

  VZDELANIE

  2014-2017

  Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

  • Doktorandské štúdium v odbore Teoretická elektrotechnika, dizertačná práca: Vyšetrovanie netepelných účinkov nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na bunkové štruktúry

  2012-2014

  Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

  • Inžinierske štúdium v odbore Biomedicínske inžinierstvo

  2009-2012

  Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

  • Bakalárske štúdium v odbore Biomedicínske inžinierstvo

  2001-2009

  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

   

  ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ POBYTY

  2018-2019

  Ústav fotoniky a elektroniky,  Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

  • Postdoktorandský výskumný pobyt (8 mesiacov) - Národný štipendijný
   program, SAIA, n.o.

  2015-2017

  Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

  • 4x Erasmus stáž (spolu 12 mesiacov)