Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Nám. A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 315
  Telefón:
  Email: michal.sekerak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  08:00 - 09:30

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  2012 - Žilinská univerzita Žilina, Fakulta špeciálneho inžinierstva, záchranné služby - inžinierske štúdium.

  2008 - Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva , Urgentná zdravotná starostlivosť / Zdravotnícke záchranárstvo – bakalárske štúdium.

   

  2021 - Warsaw Menegment University, Collegium Humanun, Warsawa - Master of Public Health - MPH

  2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti - špecializačné štúdium.

  2008 - Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, Bratislava,  Inštruktor kurzov Prvej pomoci a Neodkladnej podpory životných funkcií.

   

  Pedagogická činnosť

  od r. 2014 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Fakulta zdravotníctva - asistent.

  od r. 2010 – Stredná zdravotnícka škola - Kukučínová, Košice - lektor. 

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania          

  od r. 2021  Záchranná služba Košice, Košice - hlavný zdravotnícky záchranár

  od r. 2014 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Fakulta zdravotníctva -asistent. 

  od r. 2010 – Stredná zdravotnícka škola - Kukučínová, Košice - lektor.    

  od r. 2008 – Záchranná služba Košice, Košice - zdravotnícky záchranár, inštruktor prvej pomoci 

  20092021 Záchranná služba Košice, Košice - regionálny vedúci staníc RLP/RZP 

  2004 – 2008 Záchranná služba Košice, Košice - vodič RLP/RZP