doc. MUDr. Milan Minarik PhD.

  Vedúci katedry, Vedúci katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti, Univerzitný profesor
  doc. MUDr. Milan Minarik PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Námestie A. Hlinku 48 Hlavná 363/4
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421905948340, +421905948340
  Email: milan.minarik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  15:30 - 17:30

  Dohodnúť termín vopred mailom alebo telefonicky

  Profesijná charakteristika

  Životopis

  Doc. MUDr. Milan Minarik, PhD

  Osobné informácie

  Adresa             Novákova 553/5, 03601 Martin

                             Tel.: 0905 948 340

                             minarikm@yahoo.com

  Dátum/miesto narodenia     16. február 1961, Považská Bystrica

  Vzdelanie

  Základné                       1967-1976, Základná deväťročná škola v Bytči

  Stredoškolské              1976-1980, Gymnázium Bytča,

  Vysokoškolské              1980-1986, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, všeobecné lekárstvo, 

                                              promócia 18. júna 1986, titul Medicinae Universae Doctor

   

  Zamestanie                

  8/1986-12/2004             Fakultná nemocnica s Poliklinikou Martin

  10/1987-12/2004            Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

  1/2005-12/2005             Le Bonheur Children’s Hospital, Memphis, USA

  1/2006-1/2013              Fakultná nemocnica s Poliklinikou Žilina

  3/2009- doteraz            Katolícka Univerzita v Ružomberku

  2/2013-doteraz             Univerzitná nemocnica Martin

  9/2019-doteraz             Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

   

  Oborná prax

  Domáce pracoviská

  8/1986-9/1986              Detská klinika, Martinská fakultná nemocnica, sekundárny lekár,

  10/1987-12/2004         Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,asistent, odborný

                                              asistent, docent

  10/1987-6/1993             Klinika detí a dorastu Martin, sekundárny lekár

  7/1994-12/1995             Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky detí a dorastu, Martin, sekundárny lekár

  1/1998-8/1998              Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky  detí a dorastu, Martin, lekár

  9/1998-8/1999              Klinika anestéziológie a intenzívnej medicínyMartinskej fakultnej nemocnice, lekár

  9/1999-1/2000              Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky detí a dorastu, Martin, lekár

  2/2000-6/2001              Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Martinskej fakultnej nemocnice, sekundárny

                                              lekár

  7/2002-12/2004            primár, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Kliniky detí a dorastu, Martin

  1/2006-12/2007             Oddelenie anestéziológie a intenzívne medicíny, NsP Žilina, lekár

  1/2008 – 1/2013            primár, OAIM FNsP Žilina

  2/2013 – 08/2019          zástupca prednostu, KAIM UN Martin

  09/2019 – 3/2021           prednosta, KAIM UN Martin

   

  Zahraničné pracoviská

  7/1993-6/1994              Department of Pediatrics, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan, USA, lekár

  1/1996-12/1997             Department of Pediatrics, Henry Ford Hospital,Detroit, Michigan, USA, lekár

  7/2001-6/2002              Fellow, Pediatric anesthesia and critical care, Miami Children’s Hospital, Miami,

                                              Florida, USA

  1/2005-12/2005            University of Tennessee, Pediatric Critical Care Medicine, Le Bonheur Children’s Hospital,                                                           Memphis, TN, USA, fellow

   

   

  Pedagogická prax

   

  10/1987-9/1989             asistent, Lekárska fakulta UK v Martine, Detská klinika

  10/1989-1/2001             odborný asistent, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Detská klinika

  2/2001-12/2004             docent pediatrie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Klinika detí a dorastu, habilitačná                                                práca „Transkraniálna farebná duplexná sonografia dojčiat, využitie v intenzívnej starostlivosti“

  3/2009 – doteraz          docent, vedúci katedry Urgentnej zdravotnej starostlivosti, Fakulta zdravotníctva, Katolícka                                                       univerzita Ružomberok,

  9/2019 – doteraz           docent, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Jesseniova lekárska fakulta v Martine

   

   

  Postgraduálne vzdelávanie

   

  1989                         Atestácia z pediatrie 1. stupňa

  1992                       Foreign Medical Graduates Examination nostrifikačné skúšky pre USA

  1995                       Atestácia z pediatrie 2. stupňa

  2001                       BLS, Certifikát Basic Life Support Course American Heart Association

  2001                       PALS, Certifikát Pediatric Advanced Life Support Course, American Heart Association

  2001                       Atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny 1. stupňa

  2007                       Atestácia z anestéziológie a intenzívnej medicíny 2. stupňa

   

  Študijné pobyty

   

  7-8/1985              Kinderklinikum Halle, Nemecko

  1-2/1989              Kinderkrankenhaus,  Basel, Švajčiarsko

  7/97-9/97             Childrens Hospital of Michigan, Detroit, Michigan, USA

  11/2007               Mott’s Children’s Hospital, Ann Arbor, Michigan, USA

   

   

  Vedeckovýskumná činnosť

   

  1988-1990             Projekt: „Úloha kortikosteroidov v liečbe  Henochovej-Schonleinovej purpury“, JLF UK     Martin

  1991-2001           Projekt: „Použitie transkraniálnej duplexnej sonografie u kriticky chorých detí“, JLF UK Martin

  2000                     vedecko akademická hodnosť Philosophie doctor, práca „Transkraniálna farebná duplexná sonografia

                                fyziologických a kriticky chorých dojčiat“, JLF UK   Martin

  2013-2017          APVV projekt "Stav vedomia a jeho zmeny počas celkovej anestézie v hrudníkovej chirurgii", JLF UK

                                v Martine

  2013-2015        EEIG-EU/P-KV/20.12.2013 Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and                                                   paramedic  stuff. Fundation of  European Economic Interest Grouping, Brusel, Catholic university in                                       Ružomberok

  2018-2020        Kega 015KU-4/2018 Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook a                  

                                multimediálne DVD, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2018-2020       Kega 007KU-4/2018. Profesijná aplikovaná etika v štúdijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť

                              a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčná učebnica. Katolícka univerzita v Ružomberku

   

  Členstvo v odborných organizáciách

   

  Slovenská lekárska spoločnosť

  Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii SLS

  Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

  European Society of Critical Care Medicine

  European Society of Anaesthesiology

  European Resuscitation Council