Mgr. Monika Olosová

  Referentka, Referent personálnej, mzdovej agendy a doktorandského štúdia, Nepedagogická zamestnankyňa
  Mgr. Monika Olosová

  Kde ma nájdete

  Katedra fyzioterapie

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 186
  Email: monika.olosova@ku.sk