PhDr. Renáta Darmošová

  Asistentka, Asistentka
  PhDr. Renáta Darmošová

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 1993
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 044/430 43 17
  Email: renata.darmosova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  13:00 - 14:00

  Profesijná charakteristika

  Vzdelávanie:

  VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava – ošetrovateľstvo (rigorózne konanie) – 2016 (PhDr.),

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva  2006 -2008 (Mgr.),

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 2003 - 2006 (Bc.),

  Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika v Martine  2000 - 2002 (diplomovaná všeobecná sestra),

  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, v špecializovanom štúdiu ošetrovateľská starostlivosť o dospelých  1993 – 1994,

  Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v špecializovanom štúdiu Manažment v ošetrovateľstve  2003 – 2004,

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Zdravotnícky manažment a financovanie   2010 -2012,

  Univerzita K. Filozofa Nitra – špecializačné štúdium  Komunitné ošetrovateľstvo  2020 - 2021.

   

  Odborná prax:

  1984 – 1989 zdravotná sestra NsP Trstená a ÚVN Ružomberok,

  ÚVN SNP Ružomberok, FN: 

  -- 1989 -2007 vedúca sestra -Oftalmologická klinika;

  -- 2007-2013 asistentka hlavnej sestry,

  -- 2014 - 2021 námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

  KU FZ Ružomberok   asistent  2014 – trvá,

  VÚC Žilina - sestra, 2021 - trvá.

   

  Ďalšie kompetencie a schopnosti: 

  Dobrá znalosť kvality kontrolných procesov ( zavádzanie  systému kvality v rámci nemocnice).

  2010 -  skúšky ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač – medzinárodný certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), moduly – Práca s počítačom a správa súborov, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Elektronická prezentácia.

  Dlhoročná  lektorka klinickej praxe.

  Participácia na tvorbe štandardných ošetrovateľských postupov v rámci projektu MZ SR (workschopy a panelové diskusie).

  Držiteľ vodičského preukazu - Kategória B.