Ing. Slávka Marhoferová

Referentka pre celoživotné vzdelávanie
Ing. Slávka Marhoferová

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok

Kancelária: 312
Telefón: +421918 722 193
Email: slavka.marhoferova@ku.sk