MUDr. Viliam Kubas, PhD.

MUDr. Viliam Kubas, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: viliam.kubas@ku.sk