prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

  Profesor
  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra fyzioterapie

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 172
  Email: anna.lesnakova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Štúdium:

  Vysokoškolské:

  Doktorské:

  1979    Lekárska fakulta UK, Martin (MUDr.), odbor: všeobecné lekárstvo

  Postgraduálne:

  1983    atestácia I. stupňa, odbor: vnútorné lekárstvo Lekárska fakulta UK, Martin

  1987    atestácia II. stupňa v odbore prenosné choroby: Klinika infektológie a geografickej
  medicíny, Bratislava,

  2001    atestácia I. stupňa, odbor: všeobecné lekárstvo, Bratislava,

  Doktorandské:

  Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava, vedný odbor: 51-43-9: Verejné zdravotníctvo

  Habilitácia:

  2009    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce Sv.Alžbety, Bratislava odbor: 7.4.2
  Verejné zdravotníctvo

  Iné:

  1989    Doplnkový kurz organizácie a riadenia zdravotníctva, Bratislava

  1993    Postgraduálny kurz chemoterapie, Smolenice

  1993    Postgraduálny kurz Chemotherapy of infections and malignancies organised, Bratislava

  2003    Tematický kurz propedeutika vedeckej práce v medicíne, Bratislava

  2004    Medzinárodný kurz z tropických chorôb pre začiatočníkov, Bratislava

  2004    Medzinárodný kurz z chemoterapie, Bratislava

  2005    Kurz – pokroky z ATB chemoterapie – mimoriadne, Bratislava

  2005    Tematický kurz – bioterorizmus, biologické zbrane a verejné zdravotníctvo, Bratislava

  2005    20. medzinárodný kurz chemoterapie, Bratislava

  2006    16. medzinárodný kurz antimikrobiálnej chemoterapie, Bratislava

  2006    Tematický kurz v epidemiológii infekčných chorôb a epidemiologických metód,
  Bratislava

  2006     Kurz v ATB chemoterapii, Bratislava

  2007     Národný kurz v antimikrobiálnej chemoterapii, Bratislava

  2007     Školenie – interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000,
  Bratislava

  2008      Národný kurz v antimikrobiálnej chemoterapii, Bratislava

  Odborná prax:

  1979 – 1984    sekundárna lekárka  na  internom oddelení, NsP Ružomberok

  1984 – 1988    lekárka, infekčné oddelenie, NsP Ružomberok

  1988 – 2009    primárka na infekčnom odd., NsP Ružomberok

  Od 1.10.2009  prednosta Infektologickej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku

  2002 – 2005    odborný asistent, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

  2005 –             odborný asistent, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

  1.4.2009-        docent, Katedra verejného zdravotníctva, FZ KU v Ružomberku

  Osobitné schopnosti a znalosti:

  Cudzie jazyky:  nemecky, rusky – aktívne, anglicky – pasívne

  Počítačové znalosti:  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project)