Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020