Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 79

  Von Willebrandova choroba = Von Willebrand Disease

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  K problému smrti a vedomia smrteľnosti človeka

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Príprava transfúzneho lieku s obsahom trombocytov - posúdenie kvality v závislosti od druhu transfúzneho lieku

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Vplyv hypoxie na vybrané laboratórne parametre erytrocytov a metabolizmu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Základné tézy logoterapie V. E. Frankla

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Rizikové faktory pneumónií u starších ľudí

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Hypoxia - jej vplyv na organizmus, červené krvinky a možnosti športového tréningu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika mnohopočetného myelómu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, RNDr. Katarína Ondrášiková
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Rizikové faktory pneumónií u starších ľudí

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Súčasné možnosti diagnostiky a terapie chronickej myelocytovej leukémie = Current Possibilities of diagnosis and Therapy of Chronic Myelocytic Leukemia

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, RNDr. Katarína Ondrášiková
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Charakteristika syndrómu lepivých doštičiek = Characteristics of Sticky Platelet Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Darcovstvo krvi - kvantifikácia darovania v rokoch 2013 - 2019 = Blood donation - Quantification of donation in the Years 2013 - 2019

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Železo v úlohe diferenciálnej diagnostiky anémií chronických ochorení

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89607-77-8

  Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u špecifickej rizikovej skupiny a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami

  Autor/Kolektív:Lacko, A., et al.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89607-82-2

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Sepsou vyvolané zmeny hemostázy = Sepsis-Induced Changes in Hemostasis

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Adrian Kališ PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X