Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 79

  Prehľad kardiotoxických účinkov aktuálnej protinádorovej liečby

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Diagnostika mykoplazmových a ureaplazmových uretritíd v ÚVN Ružomberok v roku 2016

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Rizikové faktory a liečba venózneho tromboembolizmu = Risk factors and treatment of venous tromboembolism

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Zmeny faktorov primárnej hemostázy pri sepse = Changes of the Primary Hemostase Factors at Sepse

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc., PhDr. Mária Lehotská PhD., PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Importované protozoárne endoparazity morfologicky diagnostikovateľné v rámci hodnotenia leukogramu a metódou hrubej kvapky = Imported Protozoan Endoparasites Morphologically Diagnosable in the Leukogram Evaluation and the Gross Drop Method

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Transfúzny liek s obsahom trombocytov - charakteristika = Thrombocyte - Containing Transfusion Drugs - Characteristic

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Úloha hepcidínu v mechanizme anémií chronických ochorení = The role of hepcidin in the mechanism of anemia of chronic diseases

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Fenomenologické odkrytie zmyslu života človeka = Phenomenological exposure of the meaning of human life

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Kvalita trombocytových prípravkov v závislosti od ich prípravy = Quality of thrombocytic preparations depending on their preparation

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Laboratórna diagnostika akútnej promyelocytovej leukémie = Laboratory Diagnostics of Acute Promyelocytic Leukemia

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Sepsou vyvolané zmeny hemostázy = Sepsis-Induced Changes in Hemostasis

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Paraneoplastický syndróm = Paraneoplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Význam komunikácie v paliatívnom ošetrovateľstve = The importance of communication in palliative care

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Trombocytopénie v tehotenstve - výberové kazuistiky = Thrombocytopenia in Pregnancy - Case Reports

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika akútnych leukémií

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Existenciálna psychoterapia Irvina D. Yaloma a koncept zmyslu života = Existencial psychotherapy by Irvin D. Yalom and concept of the meaning of life

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X