PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

  Externá spolupracovníčka, Asistentka
  PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  Námestie Andreja Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 313
  Telefón:
  Email: michaela.vicanova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

  7.4.1 Ošetrovateľstvo

  Štúdium:

  Stredoškolské (1993 – 1996) Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, odbor všeobecná sestra

  Vyššie odborné (2002 – 2004) Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, odbor diplomovaná všeobecná sestra

  Špecializačné (2005) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor intenzívna starostlivosť o dospelých

  Špecializačné (2011) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

  Magisterské (2000 – 2005) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor ošetrovateľstvo a odbor učiteľstvo odborných predmetov na SZŠ

  Rigorózna skúška (2007) Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor ošetrovateľstvo

  Doktorandské (2006 – 2011) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, odbor ošetrovateľstvo

   

  Zamestnanie:

  1996 – 2003 NsP FDR Banská Bystrica, zdravotná sestra 

  2003 – 2011 ÚVN Ružomberok, zdravotná sestra

  2006 – 2019 Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, odborný asistent; 2013 – 2019 vedúca katedry ošetrovateľstva

  1.9. 2019 – doteraz Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, učiteľ odborných predmetov