Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0695-2