Vplyv vyučovania etiky v príprave na zdravotnícke povolania

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
    Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-244-5344-6