Projekty a granty

  Počet nájdených publikácií: 89

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Paraneoplastický syndróm = Paraneoplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Význam komunikácie v paliatívnom ošetrovateľstve = The importance of communication in palliative care

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Trombocytopénie v tehotenstve - výberové kazuistiky = Thrombocytopenia in Pregnancy - Case Reports

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika akútnych leukémií

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Von Willebrandova choroba = Von Willebrand Disease

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  K problému smrti a vedomia smrteľnosti človeka

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Príprava transfúzneho lieku s obsahom trombocytov - posúdenie kvality v závislosti od druhu transfúzneho lieku

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Vplyv hypoxie na vybrané laboratórne parametre erytrocytov a metabolizmu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Základné tézy logoterapie V. E. Frankla

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Rizikové faktory pneumónií u starších ľudí

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Hypoxia - jej vplyv na organizmus, červené krvinky a možnosti športového tréningu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika mnohopočetného myelómu

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., RNDr. Katarína Ondrášiková
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Rizikové faktory pneumónií u starších ľudí

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Súčasné možnosti diagnostiky a terapie chronickej myelocytovej leukémie = Current Possibilities of diagnosis and Therapy of Chronic Myelocytic Leukemia

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., RNDr. Katarína Ondrášiková
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X