Projekty a granty

  Počet nájdených publikácií: 89

  Detection of resistance to anti-tuberculosis drugs in the clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from Slovakia through comparison between phenotypic and genetic methods and evaluation of resistance levels with clinical parameter

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Kraków (Poľsko) : Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 0867-5910

  FATE: the new partnership to Fight Against TB in Central and Eastern Europe

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1473-3099

  Ružomberské zdravotnícke dni 2017

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Ružomberské zdravotnícke dni 2018

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Ružomberské zdravotnícke dni 2019

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované - naše skúsenosti = Platelets Pooled Leucocyte - Depleted from Whole Blood - Our Experience

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Metódy molekulárnej biológie - hybridizačné metódy = Methods of Molecular Biology - Hybridization Methods

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Prehľad kardiotoxických účinkov aktuálnej protinádorovej liečby

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Diagnostika mykoplazmových a ureaplazmových uretritíd v ÚVN Ružomberok v roku 2016

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Rizikové faktory a liečba venózneho tromboembolizmu = Risk factors and treatment of venous tromboembolism

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Zmeny faktorov primárnej hemostázy pri sepse = Changes of the Primary Hemostase Factors at Sepse

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, DPH, DSc., PhDr. Mária Lehotská PhD., PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Importované protozoárne endoparazity morfologicky diagnostikovateľné v rámci hodnotenia leukogramu a metódou hrubej kvapky = Imported Protozoan Endoparasites Morphologically Diagnosable in the Leukogram Evaluation and the Gross Drop Method

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Transfúzny liek s obsahom trombocytov - charakteristika = Thrombocyte - Containing Transfusion Drugs - Characteristic

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Úloha hepcidínu v mechanizme anémií chronických ochorení = The role of hepcidin in the mechanism of anemia of chronic diseases

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Fenomenologické odkrytie zmyslu života človeka = Phenomenological exposure of the meaning of human life

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Kvalita trombocytových prípravkov v závislosti od ich prípravy = Quality of thrombocytic preparations depending on their preparation

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Laboratórna diagnostika akútnej promyelocytovej leukémie = Laboratory Diagnostics of Acute Promyelocytic Leukemia

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Sepsou vyvolané zmeny hemostázy = Sepsis-Induced Changes in Hemostasis

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8