Projekty a granty

  Počet nájdených publikácií: 89

  Charakteristika syndrómu lepivých doštičiek = Characteristics of Sticky Platelet Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Darcovstvo krvi - kvantifikácia darovania v rokoch 2013 - 2019 = Blood donation - Quantification of donation in the Years 2013 - 2019

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Železo v úlohe diferenciálnej diagnostiky anémií chronických ochorení

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89607-77-8

  Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u špecifickej rizikovej skupiny a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami

  Autor/Kolektív:Lacko, A., et al.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89607-82-2

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Sepsou vyvolané zmeny hemostázy = Sepsis-Induced Changes in Hemostasis

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 15. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Adrian Kališ PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Trombocytopénie v tehotenstve - výberové kazuistiky = Thrombocytopenia in Pregnancy - Case Reports

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Vplyv hypoxie na vybrané laboratórne parametre erytrocytov a metabolizmu

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika latentnej formy tuberkulózy

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Modra (Slovensko) : VEEVENT. – Roč. 2, č. 2 (2019)
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2585-9595

  Kliešťová encefalitída

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Infections of clostridium difficile

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – New York (USA) : NOVA Science Publishers, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-1-53616-648-4

  COVID-19 - prípad 52-ročnej ženy, ktorý sa skončil úmrtím

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Prípad kliešťovej encefalitídy s ťažkým priebehom

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  COVID-19 - prípad 43-ročnej ženy so šťastným koncom

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Prevalencia a citlivosť na antibiotiká Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis izolovaných z genitálnych a močových vzoriek vyšetrených v období rokov 2014 – 2017

  Autor/Kolektív:MUDr. Jozef Ficik, MPH
  Vydavateľstvo:KNsP Čadca, 2020, Medirex Group Academy, n.o.
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 2454-0021

  Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres

  Autor/Kolektív:Mgr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-223-4711-2

  Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae

  Autor/Kolektív:Mgr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-223-4711-2