Projekty a granty

  Počet nájdených publikácií: 89

  In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol

  Autor/Kolektív:Mgr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-223-4711-2

  Effect of intermittent ELF-MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-074-3

  Efekt kalykulínu a na formovanie γH2AX/53BP1 fokusov a apoptózu v ľudských lymfocytoch pupočníkovej krvi : Calyculin A Effect on γH2AX/53BP1 Focus Formation and Apoptosis in Human Umbilical Cord Blood Lymphocytes

  Autor/Kolektív:Mgr. Andrea Tvarožná, RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones

  Autor/Kolektív:Mgr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 2045-2322

  Výskyt netuberkulóznych mykobaktérií na Slovensku

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Molekulárne metódy v mykobakteriológii

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Boron-doped Diamond Film Electrode as Voltammetric Sensor for Cetirizine

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1452-3981