MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent
  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: adrian.kalis@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  - MUDr. - JLF UK v Martine (1990)

  -atestácia z patologickej anatómie I. a II. stupňa

  - PhD. - JLF UK v Martine v odbore Patologická anatómia 

  -zamestnanie: 1990-2003 - Ústav patologickej anatómie JLF UK v Martine

                                 2003-          - Ústav patologickej anatómie ÚVN Ružomberok-FN - primár 

  -pedagogická činnosť: - SZŠ v Martine

                                                - JLF UK v Martine

                                                - FZ KU v Ružomberku