Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 241

  Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve: pre nelekárske zdravotnícke odbory

  Vydavateľstvo:1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. – 267 s.
  Rok vydania:2018

  Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:Anna Kolárová
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018. – 167 s.
  Rok vydania:2018

  Příprava na porod : fyzická a psychická profylaxe

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2017. – 136 s.
  Rok vydania:2017

  Úcta k životu očami študentov zdravotníckych odborov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8132-170-2

  Creating bonding by supporting skin to skin method / Vytváranie vzťahovej väzby podporovaním skin to skin metódy.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2017. 155 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-558-1185-7

  Asistovaná reprodukcia cez prizmu súčasnej legislatívy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 388 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Vplyv skin to skin metódy na zmeny telesnej teploty u novorodencov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. 535 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Manažment rizík rómskej komunity v ošetrovateľstve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, DP Rožňava, 2017. 264 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8132-166-5

  Výhrada svedomia v ošetrovateľstve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ed. P. Vansač et al. Wyžsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie. Katedra Filozofii. 2018. 309 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:83-89884-02-X

  Plusy a mínusy biotechnológii z pohľadu pôrodnej asistencie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava, 2018. 142 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8132-182-5

  Vplyv skin to skin metódy na popôrodnú adaptáciu novorodenca

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD., doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Vydanie prvé. Warszawa : Colegium Humanum – Szkola Glówna Menedžerska, 2019. 267 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-2-6

  Psychohygiena študentov zdravotníckych odborov počas pandémie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2020, roč. XII., č. 1, s. 24-27
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zlepšenie kvality života žien v klimaktériu pomocou edukačných programov.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017, roč. IX., č. 2, s. 40-42
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Ošetrovateľstvo cez prizmu legislatívy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity,2018, roč. X., č. 1, s. 28-32
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH, PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2020. 353 s.
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0766-9

  Minimum pracovného práva pre zdravotníkov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Košice : Multiprint s. r. o., 2019. 75 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89551-33-0

  Problémové učenie ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca pomocou kazuistík

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. 126 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-555-2287-6

  Legislatíva verzus zdravotníci

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019. 159 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8063-483-4

  Základy psychológie pre zdravotnícke odbory

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:2. aktualizované a doplnené vydanie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2018. 148 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0550-4

  Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:TYPI UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS v Trnave, 1. vyd., 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-568-0215-1